• Odwiedziło nas: 157422 osób
  • Do końca roku: 345 dni
  • Do wakacji: 153 dni
Sobota, 2018-01-20
Imieniny:
Fabioli, Miły

Liga Ochrony Przyrody

Jesteś tu: » Strona główna » Liga Ochrony Przyrody

 

Opiekunem Przedszkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody 
w naszym przedszkolu
jest Pani Małgorzata Trawińska.

 

Każde dziecko uczęszczające do przedszkola zostało członkiem koła LOP. Czekają nas prelekcje z osobami związanymi zawodowo z ochroną przyrody i środowiska oraz konkursy. Na spotakniu zostaną wręczone dzieciom legitymacje członków koła LOP.

 

Celem Ligi Ochrony przyrody jest:

 

1. Kształtowanie wrażliwości człowieka a szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody, budzenie jej umiłowania, szerzenie zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony przyrody stanowiącej część ochrony środowiska.

 

2. Zabieganie o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłemu pokoleniu.

 

3. Zabieganie o właściwe użytkowanie oraz świadome odtwarzanie jak też pomnażanie zasobów przyrody żywej, nieożywionej i krajobrazu jako dobra ogólnonarodowego;

 

4. Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego, a w szczególności:

  • utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
  • zachowanie różnorodności biologicznej,
  • zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego,
  • zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami poprzez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu,
  • ochronę terenów zieleni w miastach i wsiach, w szczególności ochrona drzew i krzewów,
  • utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz stanu gatunków,
  • ochronę krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego.


5. Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć, pełnienie roli organizatorskiej w społecznym ruchu na rzecz ochrony przyrody uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju.

 

6. Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody.

 

7. Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.